14 d'Agost - Festa del Serpent de Manlleu

14 d'Agost - Festa del Serpent de Manlleu

14 d'Agost - Festa del Serpent de Manlleu