serpentmanlleu.cat

El 22 de febrer de 2007, es va signar l’acta fundacional de l’Associació per les Tradicions Popular Catalanes El Serpent de Manlleu.

Els estatuts deixen clar que el principal objectiu de l’entitat és la de programar, organitzar i potenciar la Festa del Serpent de Manlleu, a part de promoure i divulgar el coneixement dels costums i tradicions manlleuencs i catalans. Per  a fer-ho possible, ja des de l’inici, hi hagué la participació d’entitats manlleuenques, sobretot les relacionades amb la cultura; a aquestes s’hi afegiren artistes, persones a títol individual…

Cal dir que en l’associació també hi és representat la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manlleu, organisme públic sense el qual la Festa no seria possible. Per la seva experiència en l’organització manifestacions festives, l’entitat va tria Pere Callís com a primer president.

L’Associació es reuneix mensualment. Alhora, diferents comissions internes treballen tots aspectes relacionats amb la festa. L’entitat també anualment edita un llibret de al festa (el qual es reparteix per totes les cases de Manlleu) i cada any encarrega el disseny del cartell de la Festa a un artista diferent.

Sponsors

  • Ajuntament de Manlleu
  • Associació per les Tradicions Populars Catalanes El Serpent de Manlleu
  • Diputació de Barcelona
  • Manlleu Capital del Ter